ხარჯთაღრიცხვის შედგენა სამშენებლო დოკუმენტაცია — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoხარჯთაღრიცხვის შედგენა სამშენებლო დოკუმენტაცია


თარიღი: 5 აპრ 2021
ნანახია 0-ჯერ
მდებარეობა: Tbilisi

ნებისმიერი სახის სამშენებლო დოკუმენტაციის მომზადება
555 03 50 30 გიორგი
- ხარჯთაღრიცხვა (СНИП);
- F2 მომზადება და კონტროლი;
- ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება;
- ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა;
- დაფარულ სამუშაოთა აქტების მომზადება;
- სხვა საჭირო დოკუმენტაციები.
რეკლამა