ვაკანსია მშენებლობის მენეჯერი — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoვაკანსია მშენებლობის მენეჯერი

ვაკანსია მშენებლობის მენეჯერი

თარიღი: 7 თებ 2020
ნანახია 4-ჯერ
მდებარეობა: Tbilisi

სამშენებლო-სარემონტო კომპანია "Building Solutions" აცხადებს ვაკანსიას მშენებლობის მენეჯერის პოზიციაზე.

ანაზღაურება: 2500 ლარი + საბონუსე ანაზღაურება

ფუნქცია - მოვალეობები:

** მშენებლობის (სარემონტო სამუშაოების) პროცესის დაგეგმვა, მართვა და კონტროლი;
** სატენდერო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;
** საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლა-დამუშავება, მოცულობების ამოკრება და დეფექტური აქტის შედგენა;
** შესასრულებელ სამუშაოთა შესრულების ვადების განსაზღვრა (სამუშაოთა გეგმა-გრაფიკის და კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შედგენა);
** შესრულებული სამუშაოების შესახებ ფორმა N2 -ის შედგენა;
** სამშენებლო სარემონტო ობიექტზე ჩასატარებელი ამა თუ იმ სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ადამიანური რესურსის მოძიება, კვალიფიციურ მუშა-მომსახურეთა მობილიზება და ობიექტზე მიყვანა; ამასთან ერთად ამა თუ იმ სამუშაოთა შესრულებისათვის საჭირო ამა თუ იმ სპეცტექნიკის მოძიება და მობილიზება;
** სამშენებლო-სარემონტო ობიექტებზე, სამუშაოთა მწარმოებლების, კონტრაქტორების, ქვეკონტრაქტორებისა და მუშა-პერსონალის ყოველდღიური საქმიანობის დაგეგმვა, მეთვალყურეობა და გადამოწმება;
** სამშენებლო-სარემონტო ობიექტებზე უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა და დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის, უსაფრთხოების ინჟინერის საქმიანობის კონტროლი;
** სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერი სამშენებლო მასალების მოთხოვნის წარდგენა შესაბამის შესყიდვების სამსახურთან;
** სამშენებლო ობიექტებზე ეტაპობრივად შესასრულებელი სამუშაოების შეჯამება, შესაბამისი ფაილების შექმნა და რეპორტინგი;
** მუშა მომსახურების მიერ შესრულებული სამუშაოების და ასანაზღაურებელი ხელფასების მოთხოვნის უწყისების გადამოწმება, ვიზირება და წარდგენა ფინანსურ სამსახურთან;
** გაუთვალისწინებელი ტექნიკური პრობლემების გადაჭრა, სხვადასხვა მოლაპარაკებების წარმოება დამკვეთებთან და შემსრულებლებთან;
** პროექტების რისკების მართვა ტექნიკური თვალსაზრისით;
** მიმდინარე და შესრულებული სარემონტო-სამუშაოების ხარისხის კონტროლი;
** სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯთაღრიცხვის შედგენა;
** შესასრულებელი სამუშაოების გეგმების, ნახაზებისა და პროექტების შესწავლა, გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში შესწორების შეტანის ინიცირება;
** სამშენებლო -სარემონტო ობიექტზე გახარჯული სხვადასხვა სამშენებლო მასალის და ინვენტარის ხარჯვის კონტროლი და ამ ხარჯვითი ნაწილის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასა და ზოგადად, დადგენილ ხარჯვით ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა.
** მკაცრად გააკონტროლოს და თავისი ხელმოწერით დაადასტუროს სამუშაოთა მწარმოებლის, ან/და ნებისმიერი სხვა პირის მიერ ამა თუ იმ შესყიდვის შესახებ ობიექტისთვის საჭირო სხვადასხვა სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარის მოთხოვნის მართებულობა, მოთხოვნილი სამშენებლო მასალების რაოდენობისა და სპეციფიკაციის სისწორე, კერძოდ, რამდენად შეესაბამება მოთხოვნილი მასალების მოცულობა და სპეციფიკაცია ობიექტებზე საჭირო მასალების რაოდენობასა და სპეციფიკაციას. დააფიქსიროს ნებისმიერი გადაცდომა და მიუთითოს მომთხოვნ პირს აღნიშნულის თაობაზე; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილი ინფორმაცია სწორია, დაუყოვნებლივ გადასცეს შესყიდვების სამსახურს შემდგომი ქმედების განსახორციელებლად;
** მკაცრად გააკონტროლოს და თავისი ხელმოწერით დაადასტუროს სამუშაოთა მწარმოებლისგან, ან/და სხვა ნებისმიერი პირისგან ამა თუ იმ ობიექტზე, მუშა-მომსახურეთა მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი სახელფასო უწყისი; ხოლო მისი მხრიდან დადასტურების შემთხვევაში, გადასცეს აღნიშნული დოკუმენტი ფინანსურ სამსახურს;
** ყველა იმ დავალების შესრულება, რაც პირდაპირ არაა გათვალისწინებული ზემოთჩამოთვლილ პუნქტებში, თუმცა შესასრულებლად სავალდებულოა კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** ასაკი: 25-50 წელი;
** უმაღლესი განათლება ტექნიკურ სფეროში;
** მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება სამშენებლო-სარემონტო სფეროში;
** სამშენებლო-სარემონტო სისტემების კარგი ცოდნა;
** თანამედროვე სამშენებლო-სარემონტო მასალებისა და ტექნოლოგიების კარგად ცოდნა;
** სამშენებლო-სარემონტო მასალების ბაზრის ცოდნა (შემომტანები, ბაზები, ფასები);
** AutoCAD, MS Project, MS Office -ის ცოდნა;
** უცხო ენების (ინგლისური, რუსული) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;
** გუნდური მუშაობის უნარი;
** დეტალებზე ორიენტირებული;
** პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
** დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის უნარი;

თუ თვლით, რომ აკმაყოფილებთ ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს, გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) 2020 წლის 6 მარტამდე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@georgiatradegroup.ge და სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება.
რეკლამა