რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების სიმტკიცის შემოწმება განივი ძალის მიხედვით ექსპერიმენტულ მონაცემების საფუძველზე — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoრკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების სიმტკიცის შემოწმება განივი ძალის მიხედვით ექსპერიმენტულ მონაცემების საფუძველზე

  • აღწერა: რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების სიმტკიცის შემოწმება განივი ძალის მიხედვით ექსპერიმენტულ მონაცემების საფუძველზე

  • თემატიკა: რკინაბეტონის ელემენტები

  • ავტორი: ა. ცაკიაშვილი

  • გამოშვების თარიღი: 2014

  • ჩამოსატვირთი ფაილის ფორმატი: PDF

  • ჩამოსატვირთი ფაილის ზომა: 2,43 მბ

  • გადმოწერა (0)  • რეკლამა