საღებავის რაოდენობა კედლის ღებვისას
საღებავის ტიპი
ოთახის სიგრძე (მ)
ოთახის სიგანე (მ)
კედლის სიმაღლე (მ)
ფანჯრების ფართობი (კვ.მ)
კარის ფართობი (კვ.მ)
ფანჯრების რაოდენობა
კარის რაოდენობა
საღებავის საჭირო რაოდენობა : 0 ლიტრი

საღებავის რაოდენობა ჭერის ღებვისას
რით ვღებავთ?
ოთახის სიგრძე (მ)
ოთახის სიგანე (მ)    
საღებავის ხარჯი : 0 ლიტრი