კალკულატორი მოიაზრებს რულონების გავრცელებულ სტანდარტულ ზომებს:
ზიგრძე: 10,05 მ, ხოლო სიგანე: 0,52 მ.

ჭერის სიმაღლე (მ)
ოთახის სიგანე (მ)
ოთახის სიგრძე (მ)
კარის რაოდენობა
ფანჯრის რაოდენობა