ჭერის ფართობი 2
ჭერის პერიმეტრი [ ? ]თაბაშირმუყაოს ფილა (მ2)
მიმართველი პროფილი ПН-28 (გრძ. მეტრი)
ჭერის პროფილი ПП-60 (გრძ. მეტრი)
პროფილების დამაგრძელებელი П-60 (ცალი)
ერთნაირდონიანი შემაერთებელი (ცალი)
პროფილის საკიდი (ცალი)
პროფილების შესაერთებელი
სჭვალი (შურუპი 30მმ (ჩამაგრებისათვის) (ცალობაში.)
ლენტა ღრუებისათვის (გრძ. მეტრი)
ფითხი (შპაკლი) ღრუებისათვის (კგ)
ანკერი ჭერთან ჩასამაგრებლად (ცალი.)