დახურვა [X]
ჩვენი Facebook გვერდი

სარეკლამო სივრცე
ganatavset tqveni reklama
სამშენებლო საიტები
Facebook
მხარდამჭერები
    bigshop

    უძრავი ქონების შეფასება

    besthouse

    იმერეთის მშენებელთა ბიზნეს ასოციაცია
რეკლამა
bigshop

bigshop

bigshop
გამოკითხვა
რას საქმიანობთ?
მშენებელი ვარ
არქიტექტორი ვარ
კონსტრუქტორი ვარ
გეოლოგი ვარ
გეოდეზისტი ვარ
უძრავი ქონების აგენტი ვარ
კავშირი მაქვს მშენებლობასთან
სხვა...

Justice
mshvidobis xidi
  • Justice
მშენებლობა რემონტი

შ.პ.ს თბილ მშენი გთავაზობთ ყველა სახის სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოებს 568 10 60 60 - 551 13 30 11

გამოყენების პირობები იცვლება

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები იცვლება

დააLIKEთ გვერდი!
მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ

მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

28/05/2014

ევროკოდი-8

სამშენებლო ევროკოდის სტანდარტები იძლევა მთლიანი კონსტრუქციისა და მისი კომპონენტებისათვის დაპროექტების ზოგად წესებს. კონსტრუქციის უჩვეულო ფორმები ან დაპროექტების პირობები არ განიხილება. სამშენებლო ევროკოდების ერთერთი შემადგენელი ნაწილია ევროკოდი-8

[ა/გ სადგურები]

სამშენებლო ნორმები - ავტოგასამართი სადგურები

[ბეტონი და რკინაბეტონი]

სამშენებლო ნორმები და წესები - ბეტონი და რკინაბეტონი

[უსაფრთხოების ნორმები - შესავალი]

წინამდებარე სამშენებლო-ნორმები და წესები განსაზღვრავს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნებს სამშენებლო მოედნის ორგანიზაციის, სამშენებლო მანქანების, ტექნიკური აღჭურვილობის და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის, ელექტრო და აირსაშემდუღებლო, დატვირთვა-განტვირთვის, საიზოლაციო, მიწის, ქვის, ბეტონისა და რკინაბეტონის, სამონტაჟო და სხვა სამშენებლო საქმიანობის წარმოების დროს.

სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

[ტექ. აღჭურვილობა]

ტექნიკური აღჭურვილობა

[სატრანსპორტო სამუშაოები]

სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია, სატრანსპორტო სამუშაოები , დატვირთვა-განტვირთვს სამუშაოები,