დახურვა [X]
ჩვენი Facebook გვერდი

სარეკლამო სივრცე
ganatavset tqveni reklama
სამშენებლო საიტები
Facebook
მხარდამჭერები
    bigshop

    უძრავი ქონების შეფასება

    besthouse

    იმერეთის მშენებელთა ბიზნეს ასოციაცია
რეკლამა
bigshop

bigshop

bigshop
გამოკითხვა
რას საქმიანობთ?
მშენებელი ვარ
არქიტექტორი ვარ
კონსტრუქტორი ვარ
გეოლოგი ვარ
გეოდეზისტი ვარ
უძრავი ქონების აგენტი ვარ
კავშირი მაქვს მშენებლობასთან
სხვა...

Justice
mshvidobis xidi
  • Justice
მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ

მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

28/05/2014

ევროკოდი-8

სამშენებლო ევროკოდის სტანდარტები იძლევა მთლიანი კონსტრუქციისა და მისი კომპონენტებისათვის დაპროექტების ზოგად წესებს. კონსტრუქციის უჩვეულო ფორმები ან დაპროექტების პირობები არ განიხილება. სამშენებლო ევროკოდების ერთერთი შემადგენელი ნაწილია ევროკოდი-8

დააLIKEთ გვერდი!
[ა/გ სადგურები]

სამშენებლო ნორმები - ავტოგასამართი სადგურები

[ბეტონი და რკინაბეტონი]

სამშენებლო ნორმები და წესები - ბეტონი და რკინაბეტონი

[უსაფრთხოების ნორმები - შესავალი]

წინამდებარე სამშენებლო-ნორმები და წესები განსაზღვრავს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნებს სამშენებლო მოედნის ორგანიზაციის, სამშენებლო მანქანების, ტექნიკური აღჭურვილობის და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის, ელექტრო და აირსაშემდუღებლო, დატვირთვა-განტვირთვის, საიზოლაციო, მიწის, ქვის, ბეტონისა და რკინაბეტონის, სამონტაჟო და სხვა სამშენებლო საქმიანობის წარმოების დროს.

სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

[ტექ. აღჭურვილობა]

ტექნიკური აღჭურვილობა

[სატრანსპორტო სამუშაოები]

სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია, სატრანსპორტო სამუშაოები , დატვირთვა-განტვირთვს სამუშაოები,

[ბურღვითი სამუშაოები, მიწის სამუშაოები]

ბურღვითი სამუშაოები, მიწის სამუშაოები

[საძირკვლების მოწყობა]

საძირკვლების მოწყობა