დახურვა [X]
ჩვენი Facebook გვერდი

სტატიების სორტირება: თარიღი | პოპულარობა | ტევადობა | ვაკომენტარებთ | ალფავიტი
1-03-2015, 22:23

მშენებლობა რემონტი

შ.პ.ს თბილ მშენი გთავაზობთ ყველა სახის სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოებს 568 10 60 60 - 551 13 30 11

5-02-2015, 17:16

გამოყენების პირობები იცვლება

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები იცვლება

29-07-2014, 11:59

მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ

მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

28/05/2014

11-02-2014, 11:49

ევროკოდი-8

სამშენებლო ევროკოდის სტანდარტები იძლევა მთლიანი კონსტრუქციისა და მისი კომპონენტებისათვის დაპროექტების ზოგად წესებს. კონსტრუქციის უჩვეულო ფორმები ან დაპროექტების პირობები არ განიხილება. სამშენებლო ევროკოდების ერთერთი შემადგენელი ნაწილია ევროკოდი-8

7-06-2012, 23:05

[ა/გ სადგურები]

სამშენებლო ნორმები - ავტოგასამართი სადგურები

7-06-2012, 22:08

[ბეტონი და რკინაბეტონი]

სამშენებლო ნორმები და წესები - ბეტონი და რკინაბეტონი

7-06-2012, 20:52

[უსაფრთხოების ნორმები - შესავალი]

წინამდებარე სამშენებლო-ნორმები და წესები განსაზღვრავს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნებს სამშენებლო მოედნის ორგანიზაციის, სამშენებლო მანქანების, ტექნიკური აღჭურვილობის და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის, ელექტრო და აირსაშემდუღებლო, დატვირთვა-განტვირთვის, საიზოლაციო, მიწის, ქვის, ბეტონისა და რკინაბეტონის, სამონტაჟო და სხვა სამშენებლო საქმიანობის წარმოების დროს.

7-06-2012, 20:51

სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

7-06-2012, 20:50

[ტექ. აღჭურვილობა]

ტექნიკური აღჭურვილობა

7-06-2012, 20:48

[სატრანსპორტო სამუშაოები]

სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია, სატრანსპორტო სამუშაოები , დატვირთვა-განტვირთვს სამუშაოები,