Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoMSHENEBLOBA.INFO
ისტორია

ენგურჰესი

1954 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენერგეტიკის ინსტიტუტმა დაამუშავა ენგურზე ჰესების კასკადის მშენებლობის სქემა.

დაწვრილებით →