სამშენებლო კოეფიციენტების განსაზღვრა — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoarticle473.jpg
1 დეკ 2016
სამშენებლო კოეფიციენტი K1 K2

თბილისში მშენებლობის დასაწყებად აუცილებელია მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტის განსაზღვრა, რომელიც არსებობს 3 სახის:K1,K2 და K3.

 

კოეფიციენტი გვიჩვენებს, თუ განაშენიანების რამდენი კვ.მ-ია დასაშვები ამა თუ იმ მიწის ნაკვეთზე...

 

K1

მაგალითად:

მიწის ნაკვეთის ფართია : 400 კვ.მ, K1 კი დადგენილია და =0.5-ს, ე.ი. მივიღებთ : 400*0.5=200-ს, მაშასადამე შეგვიძლია მიწის ნაკვეთის 200კვ.მ-ს ათვისება..


K2 

K2 გვიჩვენებს თუ რა მოცულობის შენობის აგებაა დასაშვები, რაც გამოითვლება შემდეგნაირად:თუ მიწის ნაკვეთი 400 კვ.მ-ია, ნორმატიული კ2 კი 1.8, საპროექტო კ2-ს მივიღებთ : 400*1.8=720 კვ.მ (ესეიგი შენობის სართულების საერთო ფართი არუნდა აღემატებოდეს 720 კვ.მ-ს.