ქვაბულის მიწის სამუშაოების კალკულატორი — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.info1. ქვაბული ვერტიკალური კედლებით2. ქვაბული ვერტიკალური კედლებით (სიმაღლის/დონეთა სხვაობით)3. ქვაბული დახრილი ფერდით4. დახრილი ფერდის მქონე ქვაბული, სხვადასხვა სიმაღლეებით5. ქვაბული ვერტიკალური კედლებით6. ქვაბული ვერტიკალური კედლებით და სხვადასხვა ნიშნულების მქონე ზედაპირზე7. ქვაბული დახრილი ფერდებითა და სხვადასხვა ნიშნულების მქონე ზედაპირზე8. მრგვალი ჭა დახრილი ფერდებით


ქვაბული

ქვაბული მიწაში ამოთხრილი ორმოა, რომელიც განკუთვნილია საძირკვლის მოწყობისათვის და საკომუნიკაციო არხების გაყვანისათვის.

ლენტური საძირკვლის მოწყობისას რეკომენდირებულია სიგანის არანაკლებ 600 მმ-ით მოწყობა(რათა ადვილად მოხდეს სამონტაჟო სამუშაოების მართვა, სპეციალისტთა მისვლა).

ქვაბული ვერტიკალური სწორი კედლებით ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ქვაბულის ფორმაა. უმეტესად გამოიყენება როცა ქვაბულის სიმაღლე არ არის დიდი, რადგან არ არის ჩამოშლის საშიშროება.

დახრა გრუნტის მახასიათებლებიდან გამომდინარე

გრუნტის სახეობა დახრა (სიმაღლესთან თანაფარდობა - 1:m) თხრილის სიღრმესთან, м, არაუმეტეს
1.535
ნაყარი ფხვიერი 1:0,671:11:1,25
ქვიშა სილა 1:0,51:11:1
თიხოვანი, სილა 1:0,251:0,671:0,85
თიხა 1:01:0,51:0,75
თიხა 1:01:0,251:0,5
ტყის, თიხოვანი 1:01:0,51:0,5


რეკლამა