ბეტონის მარკა, კლასი — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoბეტონის მარკა, კლასი

     ბეტონის სიმტკიცე თავის მხრივ ცვალებადი პარამეტრია, რაც უფრო მეტად იზრდება დროთა განმავლობაში. მაგალთად, სამ დღეში ნაკლები სიმტკიცე ექნება ბეტონს ვიდრე 1 კვირაში (1 კვირაში საპროექტო მარკის 70%–საც კი აღწევს ბეტონი, თუ რათქმაუნდა შესაბამისი ხელშემწყობი გარემოა), 28 დღის შემდეგ კი მთლიანად მიიღწევა საპროექტო (საანგარიშო) სიმტკიცე...და ასე, რაც დრო გადის მით მეტი ხდება სიმტკიცე რაც რამოდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესია.

ბეტონის მარკა ციფრებში გამოისახება შემდეგი სახით: 

M 100, M 150, M 200, M 250, M 300, M 350, M 400, M 450, M 500 საერთო ჯამში კი მარკის დიაპაზონი მერყეობს M 50 დან M 1000–მდე. ძირითადად გამოიყენება 100-500. მარკა პირდაპირ დამოკიდებულია ცემენტის რაოდენობაზე ბეტონის ხსნარში.

ბეტონის კლასია B 7.5, B 10, B 12.5, B 15, B 20, B 22.5, B 25, B 30, B 35, B 40 საერთო დიაპაზონით კლასებში B 3.5 დან B 80–მდე, ძირითადად გამოიყენება B7.5-B40.

 

 

M-50------  B-5--------P-50-862-96
M-100------B-7,5-----P-50-862-96
M-150------B-12,5----P-50-862-96
M-200------B-15------P-50-862-96
M-250------B-20------P-50-862-96
M-350------B-25------P-50-862-96
M-400------B-30------P-50-862-96
M-450------B-35------P-50-862-96
M-500------B-40------P-50-862-96
M-600------B-45------P-50-862-96
M-700------B-50------P-50-862-96
M-800------B-55------P-50-862-96


რეკლამა