10 დღეში აშენებული კლინიკა — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoarticle541.jpg
10 თებ 2020
10 დღეში აშენებული კლინიკა

ჩი­ნე­თის ქა­ლაქ უხან­ში ად­გი­ლობ­რი­ვებს მხო­ლოდ 10 დღე დას­ჭირ­დათ კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თათ­ვის გან­კუთ­ვნი­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ასა­შე­ნებ­ლად. კლი­ნი­კის მშე­ნებ­ლო­ბა უკვე დას­რულ­და.

  მშე­ნებ­ლო­ბის და­წყე­ბის დროს სხვა­დას­ხვა გა­მო­ცე­მე­ბი წერ­დნენ, რომ მისი დას­რუ­ლე­ბა 10 დღე­ში იგეგ­მე­ბო­და, რაც ბევ­რს წარ­მო­უდ­გენ­ლად მი­აჩ­ნდა.