მასალის გამოყენების პირობები — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoმასალის გამოყენების პირობები

"MSHENEBLOBA.INFO" საიტზე გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაცია წარმოადგენს სამშენებლო პორტალი "MSHENEBLOBA.INFO"–ს ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით. 

მასალების გამოყენება ნებადართულია პირადი მოხმარებისთვის, ხოლო ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში პუბლიკაციების გამოყენება (გადაბეჭდვა) ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების (ელ–ფოსტის მეშვეობით) საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს (სამშენებლო პორტალი "MSHENEBLOBA.INFO") დასახელება.

 გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე არსებული ინფორმაცია და მასალები ადმინისტრაციის მიერ წარმოდგენილია მომხმარებელთა დასახმარებლად, ინფორმაციის გავრცელებისათვის და ატარებს გაცნობითი სახის ხასიათს.
სამშენებლო პორტალის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი პორტალზე განთავსებული მასალის სიზუსტეზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ: 
ელ-ფოსტა: info@mshenebloba.info