ავარიული ობიექტების ინტერაქტიული რუკა — MSHENEBLOBA.INFO
Close [X]
Facebook:
MSHENEBLOBA.infoავარიული ობიექტების ინტერაქტიული რუკა

ინტერაქტიული რუკა ეტაპობრივად შეივსება და მასზე განთავსდება დედაქალაქის მასშტაბით ყველა ავარიული ან/და გამაგრებული ობიექტი, რათა პორტალის მომხმარებლებმა შეძლოთ უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში ობიექტის გადამოწმება

  უკვე გამაგრებულია

  ავარიული შენობა (დასრულებული მშენებლობა)

   ავარიული მშენებარე შენობა

  დაზარალებულები, მიტოვებული მშენებლობა

 

 

რეკლამა